NOT Prosess AS er spesialister på Passivering/ Beising av rustfritt stål

Velkommen til NOT Prosess AS

Et firma i Norsk Overflate Teknikk

NOT Prosess AS har spesialisert seg på Passivering/ beising av rustfritt stål

Komponenter laget av rustfrie materialer blir forurenset ved tilvirkning; eksempelvis knekking, sveising, osv. Ved Beising av komponenter tilbakeføres egenskapene  som materialene hadde før tilvirkningen ble påbegynt.

NOT Prosess AS produserer i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og 14001:2015

A PART OF BR Industrier